תקנון אתר

תקנון אתר
תנאים כללים:
החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים ללא צורך בהודעה מוקדמת. , האחריות למוצר הינה אישית לקונה ואינה ניתנת להעברה.
תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ ה לתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.
החזרת סחורה לאחר 14 יום תהיה בהסכמת החברה בלבד ותחויב בדמי ביטול בגובה 20% ממחיר הרכישה ולא פחות מ – 50 ש"ח בתמורה יינתן זיכוי לרכישה חוזרת.
החזרת סחורה לא תקינה ו או פגומה במהלך 14 יום מרגע הרכישה, תעשה יחד עם אריזתו המקורית והתקינה של המוצר ,בתנאי שאין נזק פיזי למוצר.
תנאי האחריות שלהלן הנם חלק בלתי נפרד מההזמנה גם אם לא אושרו ע"י הקונה בחתימתו. תנאים אלו הינם תנאי הרכישה המוסכמים ומגדירים את ההתקשרות בין הצדדים. הלקוח מתבקש בזאת לבדוק את תקינותם החיצונית של המוצרים שקיבל או שאסף.
האחריות
החברה, ששמה מופיע בכותרת החשבונית (להלן -"החברה") אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש נעשה בו התנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן – "תקופת האחריות") שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר . עם זאת ,האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלויות יצרן או יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת החשבונית הרכישה, האחריות היא לשנה אחת בלבד. תקופת האחריות מתחילה ביום הרכישה. החלפת המוצר לפי שיקול דעת החברה בלבד
בתקופת האחריות תתקן החברה ו או תחליף ללא תשלום ,מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו או שקיים פגם ביצורו. האחריות בבית החברה בלבד. אין חובת החלפה בחדש במידה לא קיים המוצר במלאי החברה ו או נפסק יצורו, תעניק החברה מוצר אחר שווה ערך (בטווח של 10%) למוצר הפגום, בתוך זמן סביר, תלוי בזמינות הפריט ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה אינה מתחייבת לתת מוצר זהה למוצר הפגום.
אחריות החברה היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בחשבונית בלבד, ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.
מוצר שנראה כי אינו תקין יימסר לשרות הלקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע"י הלקוח, ישלח למשרדי החברה, כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף חשבונית המהווה הוכחת רכישה.

יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתנו ע"י הלקוח,
האחריות הינה אחריות יבואן או יצרן. iittala מהווה כספק שירות בלבד.
תנאי האחריות הם בכפוף לתנאיו והחלטתו של היבואן בארץ.
האחריות תינתן במחסני iittala בלבד, ללא שום קשר למגוריו של הלקוח.
מקרים בהם לא תחול האחריות :
במידה ולדעת החברה למוצר נזק פיזי נראה לעין ו או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטת החברה ואשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, לטעם החברה ,כגון : אבק , לחות , נוזלים ועוד ו או כל גורם אחר שאינו בשליטת החברה לפי דעתה.
אם המוצר נפגע לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את ההוראות ו או משימוש לא נכון במוצר ו או מתאונה ו או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה ,שריפה , ברק , מלחמה , נפילה , מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע , מוסכם שלחברה תהיה זכות עיכבון עד גמר התשלום.
אם לדעת החברה, המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום מכל סוג שהוא.
במידה ובוצע שינוי כל שהוא בתעודת האחריות שאיננו מלווה החותמת החברה.
הגבלת אחריות:
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו או לציוד , שייגרם כתוצאה מרכישת ו או מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו או החלפתו הכפוף לתנאים לעיל.
אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו או נסיבתי ו או לאובדן רווח ישיר ו או עקיף ו או כלכלי ו או אובדן רווחים , הכנסה , עסקים , פגיעה במוניטין ו או נזק כספי אחר כלשהו ו או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת או הכול הקשור לשוויו וסחירתו.
הבהרה לגבי זמני משלוח : זמן הספקה הינו לפחות 7 ימי עסקים מרגע קבלת אישור על העסקה מחברת האשראי, ולא מרגע ביצוע ההזמנה .
לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל info@iittala.co.il
******* הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי הרכישה והאחריות שלהלן וכי הם מקובלים ומוסכמים עליו. ********